سفارش تبلیغ
صبا
دوست داشتن بهتر از عشق است....

خدایا به هرکه دوست میداری بیاموز که عشق بهتر از زندگی کردن است....

و به هرکه بیشتر دوست میداری بیاموز که دوست داشتن از عشق هم برتر است....


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
یادم باشد که...............

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

یادم باشد دیگران را دوست بدارم آنگونه که هستند نه آنگونه که میخواهم باشند

یادم باشد که هرگز خود را از درچه نگاه دیگران ننگرم

که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمیتواند مرا با خود آشتی دهد

یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم

چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمیتواند با دیگران مهربان باشد..........


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
امشب هم گذشت آیا حاظر بودی برای رفتن؟؟؟؟؟؟؟

گاهی حجم دلتنگی هایم آنقدر زیاد میشود که دنیا با تمام وسعتش برام تنگ میشه........

دلتنگم.......

دلتنگم.......

دلتنگ کسی که گردش روزگارش به من که رسید از حرکت ایستاد......

دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید......

دلتنگ خودم.........

خودی که مدت هاست گم کرده ام........


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
لطفا به وبم سر بزنید و نظر بدین........ممنون میشم

اگه یکی رو دیدی که دیدی که وقتی داری رد میشی برمیگرده نگات میکنه بدون براش مهمی 

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری میافتی بر میگرده و با عجله میاد سمتت بدون براش عزیزی

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری میخندی برمیگرده و نگات میکنه بدون واسش قشنگی

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری گریه میکنی برمیگرده و باهات اشک میریزه بدون دوست داره

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری با یه نفر دیگه حرف میزنی ترکت میکنه بدون عاشقته

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری ترکش میکنی فقط سکوت میکنه بدون دیونته

اگه یکی رو دیدی که از نبودنت داغون شده بدون براش همه چی بودی

اگه یکی رو دیدی که یه روز از بی تو بودن می ناله بدون که بدون تو میمیره

اگه یکی رو دیدی که بعد از رفتنت لباس سفید پوشیده بدون که بدون تو مرده

اگه یه روز دیدیش که یه گوشه افتاده و یه پارجه سفید روش کشیدن بدون واسه خاطر تو مرده


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
مفهوم واقعی عشق

روزی شخصی درحال نماز خواندن در راهی بود و مجنون بدون اینکه متوجه شود از بین او و سجاده اش عبور کرد مرد نمازش را قطع کرد و داد زد هی چرا بین من و خدایم فاصله انداختی؟ مجنون به خود آمد و گفت من که عاشق لیلی هستم تو را ندیدم تو که عاشق خدای لیلی هستی چگونه مرا دیدی؟!!!


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
   1   2      >